Slovak Czech English German Polish

Piatok, 12. marca 1999

Preorte si úhor a nesejte do tŕnia! Je dôležité poznať, čo má v našom živote stáť na prvom mieste. Žiaľ, žijeme v labyrinte rôznych hodnôt a často veľmi ťažko rozoznávame to, čo je pre nás naozaj smerodajné. Kresťanovi ukazuje smer Božie slovo, o ktorom je napísané, že trvá na veky (1Pt 1,25). Má nepominuteľnú hodnotu, napriek tomu, že mnohé iné veci sa môžu zdať príťažlivejšie. Preto prorok Jeremiáš upozorňuje: „Preorte si úhor, a nesejte do tŕnia!“ Akoby chcel povedať: „Zastavte sa; zvážte, čo je pre vás dôležité! Skúmajte hodnoty, ktoré formujú váš život, aby ste poznali, či sú naozaj dobré.“ Život bez hodnôt Božieho slova sa podobá semenu, ktoré je zasiate do tŕnia. Končí v slepej uličke. Ovocím života vo viere je však vnútorné obnovenie Božou milosťou. To nám dáva hodnotu Božích detí i schopnosť - správne si zvoliť hodnoty pre svoj život.