Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 14. marca 1999

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba. Ako zniesť utrpenie? Je to otázka, ktorej naliehavosť pocítil takmer každý. Utrpenie, bolesť, trampoty všelijakého druhu dokážu poriadne sťažiť život. Problémov máme vyše hlavy a dotýkajú sa takmer každej oblasti života. Zvlášť ťažké utrpenie spôsobuje choroba, smrť, aj rozvrat v rodine, sklamania, pocit opustenosti, nepochopenie a podobne. Čo s týmto bremenom? Kde ho zložiť? Ako sa ho zbaviť? Svedkovia viery vkladali svoje problémy do modlitby. Vyrozprávali ich Bohu, lebo dôverovali v Jeho pomoc. Možno sa nám zdá, že modlitba je slabý prostriedok na to, ako zniesť ťarchu trápenia a starostí, ale skúsenosť veriacich hovorí niečo iné. Modlitba je síce pre veriaceho človeka miestom, kde sa odohráva nejedna ťažká bitka. Pán Boh však práve vtedy kriesi nádej, dáva novú silu zvládnuť aj to, čo by sme inak sami nezvládli. V tom je sila modlitby, ktorú úprimne vysielame k Pánu Bohu.