Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 15. marca 1999

Človek hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce. Akou túžbou - uzrieť Ježiša Krista a byť s Ním - musel horieť Zacheus, keď preto neváhal vystúpiť na strom. Koľko sebazaprenia, sebaponíženia a rozhodovania musel absolvovať, aby on - vysokopostavený colník a bohatý muž - dokázal sa stretnúť so Synom živého Boha. Toto stretnutie veľmi zmenilo život Zachea. Ježiš Kristus poznal zmýšľanie jeho srdca a videl, aká zmena sa udiala v jeho živote. Nedal sa odradiť ani reptaním ľudí okolo, ktorí Zachea odsudzovali, že je hriešnik. Šiel a stolovali spolu. Neváhal opustiť aj svojho Otca a prišiel hľadať a spasiť, čo by bolo zahynulo. Aká je tvoja túžba stretnúť sa s Ježišom Kristom? Si ochotný aj niečo zo svojho života obetovať, aby si sa s Ním mohol stretnúť? A ak si sa stretol, čo prinieslo stretnutie s Ním do tvojho života?