Slovak Czech English German Polish

Streda, 17. marca 1999

Dušu mám stále na dlani; no, na Tvoj zákon nezabúdam. Kto sa Božieho slova drží a hľadá Ho celým srdcom, nebude Pánom Bohom opustený ani v kríži ani v utrpení. Pán Ježiš to sám prežíval i vyjadril a nebol to ľahký zápas. „Padol na tvár…“ To bol prejav pokory so smrteľnou bolesťou. - Nemohol by Pán Boh vo svojej všemohúcnosti nájsť iný spôsob zmierenia? Iný spôsob odpustenia? Inú cestu do Jeho kráľovstva? Mohol. Ale Boh je náš všemohúci Boh. On najlepšie vie, čo robí. Pán Ježiš hovorí: „Avšak nie ako ja chcem, ale ako Ty.“ Nepostavil sa vzdorovite proti Božím požiadavkám, necúvol z cesty kríža. Zostal poslušným Božím Služobníkom. Pán Boh o nás vie, aj keby sme boli v najhlbšom pekle ľudskej zloby. Určite nás tam nenechá dlhšie, ako by to poslúžilo nášmu dobru. Najvlastnejšia podstata Božia – zjavená v Kristu – je láska. On nechce odsúdiť, ale zachrániť každého človeka. To čo Pán Ježiš hovoril, nezaniklo v minulosti. Znie to z každého Slova, z každej zvesti evanjelia. Na konečné víťazstvo evanjelia nad zlom my sami nestačíme. Na to ale celkom iste stačí živý Boh.