Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 18. marca 1999

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji. Nespokojnosť, nepokoj v duši, strach, zúfalstvo. Poznáme to všetci. Koľko situácií v živote príde, v ktorých nás Pán Boh chce preskúšať, či obstojíme vo viere. Keď sa pustíme Jeho ruky, dostavia sa práve tieto pocity. Aj mňa sprevádzali často, kým som sa v pokore nevrátila späť pred Boží trón, kým som nezačala nasávať z viery novú silu.