Slovak Czech English German Polish

Piatok, 19. marca 1999

Hospodine, ty zrána počuješ môj hlas. Ráno ti obeť pripravím a počkám. Modliť sa a neprestávať. - Slávny klavirista – hudobník dostal otázku či pri svojom dokonalom majstrovstve potrebuje ešte denne cvičiť na klavíri. Hudobník odpovedal: „Ak vynechám jeden deň, spoznám to sám na sebe. Keby som vynechal dva dni, spozorovali by to moji priatelia. Keby som necvičil celé tri dni, poznalo by to celé publikum.“ Ako mnohí zabúdame čerpať novú životnú silu z Božích prameňov. Spoznáva to na nás naša rodina a spoločenstvo, v ktorom žijeme. Kiežby sme to poznali aj my na sebe. Najviac modlitieb potrebujeme vtedy, keď sa nám nechce modliť, keď sme veľmi „unavení“. Je to prejav Božej milosti, keď poznáme našu biedu a slabosť, ale zároveň novú chtivosť zo spoločenstva so živým Bohom.