Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 22. marca 1999

Hospodinove sú stĺpy zeme a na ne položil svet. Sú to nádherné slová z 1S 2,8 o veľkosti Hospodinovej. Doslovná interpretácia týchto slov však v stredoveku stála niekoľko ľudských životov. Vládla totiž predstava, že svet skutočne stojí na nejakých „kamenných“ stĺpoch, že pod nami je peklo a nad nami je nebo. Dlho to bolo oficiálne učenie cirkvi. Boh však nie je závislý na našich výkladoch. On sa oslávi aj napriek našim „neomylným“ tvrdeniam, a to možno pravým opakom toho, čo si myslíme. Áno spravodlivé sú cesty Hospodinove, i keď nie podľa našich predstáv, ale predsa sú. Nie je dôležité, čo si my myslíme, ale čo si myslí Hospodin.