Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. marca 1999

Hospodin mi je pevnosťou žitia, koho sa mám ľakať? Strach má veľké oči. O tomto si sa mohol presvedčiť už mnohokrát. Generál sa rozhodoval, akú stratégiu zvolí na zajtrajší boj. Keď sa vrátili špehovia a informovali ho, že nepriateľ je silnejší a je ho desaťnásobne viac, začal mať obavy. Jeho srdce zmalomyseľnelo a bolo mäkké ako maslo. Ale keď si uvedomil, aké má vojsko, najlepšiu výzbroj a vie, prečo bojuje, s istotou zvolil taktiku a boj vyhral. Uvedomuješ si, že aj v ťažkých chvíľach, keď si myslíš, že si stratený, keď sa ti posmievajú, že si kresťan, keď konáš pravdu a si za to trestaný, že aj tu je s tebou Pán Ježiš, ktorý ti v tomto pomáha. Ten, ktorý ti dáva silu, aby si mohol obstáť, vyriešiť problém a zvíťaziť nad pokušením. On ťa ubezpečuje vo svojom Slove, že je stále s tebou. Preto choď a neboj sa!