Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. marca 1999

Stále si staviam Hospodina pred seba; keď mi je po pravici, nesklátim sa. Počas štúdia na vysokej škole, keď som mal pred sebou ťažkú skúšku, doľahol na mňa strach, že ju neurobím. Keďže sa mi nechcelo učiť, prvé, čo mi napadlo bolo, že si urobím ťahák, a tak pôjdem na skúšku. Ale potom mi Pán Boh ukázal, že by to bolo prestúpenie Jeho prikázania a ja by som klamal svojho skúšajúceho. A tak som sa musel rozhodovať, či si zvolím ľahšiu cestu klamstva alebo premôžem svoju lenivosť a budem sa učiť. Preto som začal Hospodina prosiť o pomoc. Nakoniec som mal dosť času a chuti do učenia, skúšku som spravil a mohol som sa radovať, že mi Pán Boh pomohol. Spolužiakom dlho nešlo do hlavy, prečo som si nespravil ťaháky, musel som im to dlho vysvetľovať, a tak som im mohol rozprávať o Pánovi Ježišovi. Akým požehnaním je v živote človeka stavať Hospodina pred seba vo všetkom svojom konaní, lebo aj „malé“ klamstvo je klamstvo. Akým svedectvom je tvoj život pre ľudí okolo teba, zhodujú sa tvoje skutky s tvojimi postojmi?