Slovak Czech English German Polish

Piatok, 26. marca 1999

Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo zmýšľanie ľudské je zlé od jeho mladosti. Polovičaté kresťanstvo nie je žiadne kresťanstvo. Polovičatý kresťan nie je žiadny kresťan. Pán Boh dal seba celého, a celého chce mňa aj nás všetkých mať. On neprišiel zachrániť „polovicu“ sveta, všetci zhrešili, ale ospravedlnení bývajú zadarmo… Jeden muž mal vo zvyku hovoriť, že nie je žiaden vynikajúci kresťan, ale že je celkom dobrý kresťan. Raz si dal urobiť okolo nového domu a záhrady aj nový plot. Keď bol plot hotový, opýtal sa domáci pán majstra: „Je dobrý tento plot?“ Majster povedal: „Hm, tento plot nie je taký, aký by mal byť. Na niektorých miestach nie je príliš silný, ale zdá sa, že je celkom dobrý.“ Majiteľ domu sa rozkričal: „Tento plot je v skutočnosti zlý plot. Ja taký plot nechcem.“ Majster na to pokojne odpovedal: „Vy nemôžete prijať celkom dobrý plot a hovoríte, že to nie je k ničomu. Za chvíľu sa zvalí a rozpadne. A Pán Boh by sa mal uspokojiť s celkom dobrým kresťanom, ako ste vy?“ Táto lekcia poslúžila. Plot sa opraviť dá, ale v živote kresťana je potrebné pokánie a začať odznova spoločenstvo so živým Bohom.