Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. marca 1999

Nekrivdite si navzájom, ale boj sa svojho Boha. Mať šaty, ktoré letia, moderné auto, prácu, ktorá dobre vynáša, veľký dom, k tomu ešte peknú záhradu…, to sú túžby človeka dnes. Tak si podľa svojich predstáv chce dobre zabezpečiť svoj život i telo. Podriaďuje tomu svoje sily i svoj čas. Len málokto dnes nepodľahne tejto pokušiteľskej ustarostenosti o svoj život a nenásytnej túžbe - mať čo najviac. Dosť, to stačí. To vie povedať len ten, kto svoj život, aj so starosťami o telo a zajtrajší deň, s dôverou vložil do Božích rúk. Vie, že Pán Boh požehná a dá toľko, koľko treba. Taký človek má v srdci pokoj a v mysli slobodu, aby videl aj tie hodnoty, ktoré rozhodujú o večnosti.