Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 28. marca 1999

Potešujte, potešujte môj ľud, vraví Boh váš. Ježiš vstupuje do Jeruzalema. To nám pripomína naše mestá a dediny a Ježiša, ktorý do nich vstupuje. Vstupuje každú nedeľu prostredníctvom bohoslužby, vstupuje v pôstnych večierňach, vstupuje prostredníctvom denne čítaného Písma, vstupuje do našich rozhovorov, vstupuje pri rozličných udalostiach. Ak zostanú naše mestá a dediny bez Ježiša, ostanú smutné a prázdne. Ak ostanú naše rodiny bez Jeho Slova, ostanú smutné a prázdne. Ak ostanú naše srdcia bez Ježiša, ostanú smutné a prázdne. Vďaka, že vstupuje, ešte stále vstupuje. Pretože On je ten, ktorý potešuje ľud Boží podľa prorockého zasľúbenia. Ježiš stále vstupuje, ale ako je to s nami, Jeho ľudom? Vzrušuje nás to ešte? Pýtame sa, kto je tento? A vieme aj odpovedať, keď sa nás pýtajú naše deti, vnúčence, vieme odpovedať, kto je Ježiš? Čo znamená v našom živote, čo znamená pre naše mestá a dediny? Až príliš mnohí zostávajú ľahostajní voči Ježišovi, až príliš mnohí idú za inými učiteľmi, až príliš mnohí sú ľahostajní. My sme však aj dnes potešení. Lebo Ježiš vstupuje do nášho života, aby potešoval. Určite ťa poteší aj dnes.