Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. marca 1999

Zaľúbilo sa Hospodinu učiniť vás svojím ľudom. Predstavte si, že by ste jedného dňa dostali list od prezidenta štátu. Písal by vám v ňom, že už o vás niečo počul a vyvolil si vás a váš dom na návštevu. Pri chystanej návšteve vášho mesta vás chce navštíviť, a tak vám preukázať česť. Čo by ste asi urobili. Bola by to pre vás veľká česť. Iste by ste pripravovali svoj byt, pripravili by ste to najlepšie pohostenie, len aby sa vzácna návšteva cítila u vás dobre. Každému by ste iste rozprávali, že si vás vyvolil sám prezident. Dnes čítame správu o vzácnejšom vyvolení. Vyvolil si nás sám Boh. Chce nás použiť v tomto svete pre svoje zvláštne úlohy. To nás iste aj pre dnešný deň povzbudí. Nech som, aký som, nech sa deje, čo sa deje, mňa a môj príbytok si vyvolil môj Boh. To je istota, ktorú mám v Kristovi prostredníctvom viery. To je istota, na ktorej nemôže nikto nič zmeniť. Iba ja sám, ak by som týmto vyvolením pohrdol. Je dobré vedieť o tomto vyvolení čo najviac. Je dobré vedieť, čo máme robiť, ak si nás Boh vyvolil. Je dobré a múdre vedieť, ako sa máme správať, keď sme vyvolení. Dnes sme si prečítali príbeh o jednom takom vyvolenom, o Petrovi, ktorý sa ako vyvolený nesprával najlepšie. Keď prišla rozhodujúca chvíľa, zaprel svojho Pána. Prorok Izaiáš napovedá, ako by sa mal správať taký vyvolený - Hospodin mi dal ucho, aby som naslúchal, dal mi jazyk, aby som občerstvil ustatého. Skús sa dnes správať ako vyvolený Bohom. Počúvaj, čo ti hovorí Boh, občerstvi slovom aspoň jedného človeka. Vyznaj a nezapri svojho Pána.