Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. marca 1999

Ale Ty si Boh odpúšťania, milostivý a milosrdný, dlhozhovievajúci a bohatý v milosti. Je odpustenie až také dôležité? Je to až také dôležité, aby nám Boh odpúšťal naše viny? To ľahko pochopí každý, kto si prečíta R 6,23: „…odmena za hriech je smrť…“. Biblia i každodenný život nás presviedčajú, že svet pod Božím hnevom vždy spel a speje k zániku, ku skaze. Či to bola potopa, či babylonská veža, či príbehy Dávidove, či svetové vojny v tomto storočí. Tam, kde niet odpustenia, niet zmierenia, niet možností pre normálny život v láske. Odpustenie je ako slnko v plnej sile, to vám povie každý vychovávateľ a rodič. Odpustenie vždy vnesie do života jas, radosť, lásku. Pán Boh nám odpúšťa pre zásluhy Pána Ježiša Krista, teda zadarmo, z milosti. A predsa je tu jedna podmienka: aby sme aj my odpustili. Pán Ježiš to vyrozprával u Mt 18,21-35, ale vložil to aj do modlitby Otčenáš. Božie odpustenie ma núti odpúšťať. Keď sa pýtam: „A prečo by som mal ja jemu odpustiť?“, je tu jediná správna odpoveď - pretože mne odpustil Boh v Kristovi. Aj dnes. Žijem z Božej lásky, preto rozdávam lásku Kristovu, žijem z Božieho milosrdenstva, preto rozdávam milosrdenstvo. Aj dnes.