Slovak Czech English German Polish

Streda, 31. marca 1999

Daj mi pochopiť svoj zákon, aby som sa ho pridŕžal a zachovával ho celým srdcom. Je dvojaké kresťanstvo: kresťanstvo úst a kresťanstvo činu. Pán Ježiš to vyrozprával v evanjeliu Mt 21,28-32. To prvé len hovorí vždy áno, na všetko zbožne prikyvuje, ale - myslí si svoje a robí si po svojom. Niet v ňom úprimnosti. Kresťan, ktorý sa vám zdal taký zbožný, vás zrazu prekvapí, tvrdosťou srdca, neúprimnosťou, pretvárkou. Je však aj kresťanstvo úprimného srdca, kresťanstvo činu. Nehovorí až tak veľa, často ani nevie pekne rozprávať, nezakladá si na krásnych slovách, občas aj pochybuje a povie aj nie, ale v skromnosti poslúži blížnemu. Musíme si dávať pozor na vlastné srdce, ktoré nás často oklame slovami. Stačí, že si bol v kostole, počúval si zbožné reči, stačí, že si čítaš Bibliu. Problémom daj pokoj, utiahni sa, nehas, čo ťa nepáli, nemusíš hneď všetko rozdať. Zbožný je predsa ten, kto sedí stále v kostole, spieva len nábožné piesne, hovorí zbožné reči. A vo svete musíš žiť po svetsky. Preto žalmista prosí o chápavosť celým srdcom. Aby sme vedeli rozoznať zrno od pliev, prázdne reči od úprimného srdca, prázdnu zbožnosť od skutočného kresťanstva. Aby sme raz neboli prekvapení, lebo nie každý, kto hovorí: Pane, Pane, nie každý, kto sa javí zbožným, je naozaj zbožným. Ale najmä, aby sme rozoznávali kresťana každý sám v sebe. Kde budem kresťanom dnes?