Slovak Czech English German Polish

Apríl

Štvrtok, 01. apríla 1999

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil.

Register to read more...

Piatok, 02. apríla 1999

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia.

Register to read more...

Sobota, 03. apríla 1999

Nech rozjasní Hospodin svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Register to read more...

Nedeľa, 04. apríla 1999

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov.

Register to read more...

Pondelok, 05. apríla 1999

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!

Register to read more...

Utorok, 06. apríla 1999

Bože môj, Hospodine, na Teba som volal, a uzdravil si ma.

Register to read more...

Streda, 07. apríla 1999

Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a snaž sa oň!

Register to read more...

Štvrtok, 08. apríla 1999

Ploďte a množte sa, a naplňte zem; podmaňte si ju.

Register to read more...

Piatok, 09. apríla 1999

V Tvojej ruke sú moje časy.

Register to read more...

Sobota, 10. apríla 1999

Hospodin pošle s tebou svojho anjela a šťastnou ti urobí cestu.

Register to read more...

KALENDÁR