Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. apríla 1999

Hospodin kráčal pred nimi vo dne v oblakovom stĺpe, aby ich viedol cestou, a v noci v ohnivom stĺpe, aby im svietil. Ako viedol Hospodin púšťou Izraelcov, tak vedie aj dnes svoj ľud. Oblakový stĺp vo dne a ohnivý stĺp v noci, to je Kristus pred nami. Rozumejme dobre: On nesvieti niekde na obzore, On svieti v tvojom srdci. Poď za Ním do Getsemanskej záhrady a uvidíš, ako bolo to svetlo zapálené v modlitbe a v celej pašiovej ceste. Uvidíš, že to svetlo sa volá láska, nesmierna láska Kristova k nám, aj k tebe osobne. Len sa daj viesť tým Kristovým svetlom i dnes. Daj si prežiariť svoje slová i svoje činy. Možno Ťa Jeho svetlo povedie inou cestou, ako si si ty vybral, možno ti dá do úst iné slová, ako si ty chcel povedať, možno ťa privedie do inej spoločnosti, ako si ty chcel ísť. Daj sa viesť svetlom Kristovej lásky. A potom posvietiš aj ďalším, lebo v Kristovom svetle začíname svietiť aj my. Nezostávaj na ceste temnoty a nebuď ty sám tmou. Možno ti svetlo Kristovo zhaslo. Nesvieti? Daj si ho dnes rozsvietiť Jeho slovom.