Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. apríla 1999

Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. Len tá zem je plodná, ktorá je obrábaná. Hlboko oraná, kyprená, zbavená buriny. Tak to videl a rozumel biblický Jozef, keď dával meno svojmu druhému synovi. Len ten život je plodný, ktorý prešiel utrpením. Utrpenie, to je obrábanie pôdy, to je príprava života na to, aby bol plodný. V blahobyte a pohodlí prežitý život prináša len málo úrody, alebo nijakú. Takto pripomínal kresťanom aj apoštol Peter a poukazoval pritom na život najplodnejší, na život Pána Ježiša Krista. Tak to vidíme často pri výchove detí: tie ktoré vyrastajú v utrpení a biede, ktoré vidia a prežívajú utrpenie a nedostatok, často vyrastú na kvalitných ľudí, ktorí majú tvrdú disciplínu. Naopak, deti hýčkané, zahŕňané pohodlím, deti, ktoré nie sú od malička priťahované k tvrdej práci a disciplíne, len ťažko zvládajú úlohy života. Pán Boh si neraz počína pri nás ako dobrý tréner: dobrý tréner tvrdo cvičí svojich zverencov, aby ich priviedol k víťazstvu. Pán Boh nás neraz tvrdo cvičí, trénuje, práve aj skrze utrpenie, len aby sme zvíťazili. To si pripomíname zvlášť na Veľký piatok, pod krížom Kristovým, keď sa snažíme nasledovať Jeho šľapaje.