Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. apríla 1999

Zdrž svoj hlas od plaču a svoje oči od sĺz, lebo tvoja námaha má odmenu, - znie výrok Hospodinov. Tvoja námaha má odmenu. Pozri na Ježišov prázdny hrob a utvrď sa vo viere. Počúvaj Ježišove víťazné slová a upevni sa vo viere. Ježiš je živý a má kľúče smrti a podsvetia. Pozeraj, ako ich pevne drží v ruke, aby otvoril aj tvoj hrob. Možno ťa trápi a mýli terajšie bremeno súženia kresťanov, alebo aj tvoje vlastné. Možno sa ti zdá, že všetko je to vo svete naopak: dobre sa majú tí, ktorí sú neveriaci, všelijakí pokrytci a prospechári. A veriaci vzdychajú pod bremenom súženia. Možno sa ti zdá bremeno súženia priveľké. Ale pozeraj na neviditeľné, na večné. Pozeraj na to, čo ešte nevidíme, čo nevidíme telesnými očami, a čo predsa len existuje. Lebo skutočnosť je taká: za naším viditeľným svetom je svet Boží, ľudskému oku neviditeľný, ľudským rozumom nevysvetliteľný a nepreskúmateľný. A predsa skutočný, ba najskutočnejší. Ten Boží svet sa prejavil veľmi viditeľne práve vo veľkonočné ráno, keď Kristus vstal z mŕtvych. Raz ten istý Kristus príde v moci a sláve a potom uvidíš, čo ti je teraz skryté. Len vytrvaj. Tvoja námaha má odmenu.