Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 05. apríla 1999

Nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok! Pravý život viery v Pána Boha nemôže byť „suchý“. Vzťah k Hospodinovi totiž nespočíva v strohom plnení noriem, predpisov a prikázaní. Práve čosi takého by bola „suchota“. Naproti tomu, Ámosov obraz nevysychajúceho – stáleho potoka s množstvom vody naznačuje, k čomu sme povolaní: k láske prejavujúcej sa zachovávaním práva a spravodlivosti pre všetkých. Voda je však osobitný živel. Zavlažuje, ale môže aj zabíjať. Tam, kde má pripravenú cestu – tam zavlažuje, napomáha životu, rastu. Tam, kde sa jej do cesty stavajú prekážky, tam zaplavuje – spôsobuje smrť (Vl. A. Žák).