Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. apríla 1999

Odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a snaž sa oň! Som dobrý človek. Nikomu nič zlé nerobím. Koľkokrát počúvame takéto vyjadrenia. Kdesi v kútiku nášho srdca sa aj nám diabol pokúša nahovoriť: je to s tebou v poriadku, si dobrý človek. Biblia nás vedie, aby sme si vzájomne neubližovali, neodplácali zlé zlým. No nezostáva iba pri tom. Nevolá nás iba k neodplácaniu, len k pasívnemu (a neraz ľahostajnému) znášaniu sa s druhými, ale k aktívnemu konaniu dobra z čistých pohnútok. To je skutočné dobro. Ježišovými slovami sme vyzývaní k snahe o pokoj, aj za cenu sebazapierania, prinášania obetí. Neznamená to, že sa máme stať „rohožkou“, do ktorej si kde-kto utrie nohy. Ide skôr o to, že v Písme svätom nás Pán Boh nabáda k láske, ktorá je veľmi konkrétna. K láske, ktorá odmieta bludný kruh pomsty, množenia zla, ktorá hľadá dobro blížneho. K láske ochotnej dať – obetovať v službe pre blížneho aj to, čo vlastním (šaty, peniaze).