Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 08. apríla 1999

Ploďte a množte sa, a naplňte zem; podmaňte si ju. Pán Boh do nás vložil mnoho svojej dôvery. Zveril nám do správy celú zem: prírodu, vodu, vzduch, stromy, živočíchy a tiež – predovšetkým – našich blížnych. Zveril nám ich, aby sme sa o nich starali, chránili a opatrovali ich. Čím väčšie obdarovanie sme od Hospodina prijali, tým väčšia je pred Ním naša zodpovednosť. Zodpovednosť: nesklamať Ním investovanú dôveru do nás. Keď i dnešný deň chceme začať v dôvere v Pána Boha, nezabudnime ani na to ďalšie: „Nielen my veríme Jemu, ale tiež Pán Boh verí nám.“ Vložil do nás nesmierne mnoho svojej dôvery. V našom vzťahu k Pánu Bohu, blížnym, sebe i stvorenstvu ju neponechajme bez povšimnutia.