Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. apríla 1999

V Tvojej ruke sú moje časy. Koľko pokoja a potešujúcej istoty vnáša do nášho života kratučký výrok 31. žalmu. Naša prítomnosť ani budúcnosť nie je v rukách politikov, nezávisí výlučne ani od výsledkov práce našich rúk a umu. Sme v Božích rukách. V rukách dobrotivých, citlivých – v rukách, ktoré boli za nás, za naše previnenia – prebodnuté na Golgotskom kríži. V týchto rukách sme v zdraví i nemoci, v radostiach aj skúškach, v živote i smrti. Táto správne porozumená istota: sme v Božích rukách, nás nevedie k pasivite, ale k živej nádeji v zmysluplnosť života. Majúc takúto živú nádej, raz náš brat, Martin Luther, vyznal: „Keby mal svet zajtra zaniknúť, dnes by som chcel zasadiť jablonku (aby priniesla plody – ovocie do nového sveta).“ Áno, nikto z nás nežije a nezomiera len pre seba.