Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 11. apríla 1999

Rozpomeň sa na svoj zbor, ktorý si od pradávna získal. Televízia pred časom odvysielala film s názvom Bohom zabudnuté deti. Čo sa týka nášho detinstva vo vzťahu k nebeskému Otcovi, tu rozhodne platí opak. Nie sme Bohom zabudnuté, ale Pánom milované a vykúpené deti. Hospodinom nezabudnutý zbor, Jeho ľud, na ktorý On pamätá. Azda nám to vždy (možno práve teraz) tak nepripadá. Možno tomu mnohé navonok nenasvedčuje – ba odporuje. Vnímal to tak i starozmluvný Boží ľud v babylonskom zajatí. Volal na Hospodina: „Rozpomeň sa!“ Ešte iné volanie sa však tiahne Písmom ako červená niť, Božie volanie: nie ste Bohom zabudnutí. Kiež nám dá Pán čujné uši a srdce ochotné toto volanie počuť aj v dnešný sviatočný deň.