Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. apríla 1999

Utáborím sa pred svojím domom ako stráž. Pán Ježiš svojich nasledovníkov vyslal do sveta. Povedal im: „Vy ste soľ zeme... vy ste svetlo sveta.” Svet je miesto pre zvestovanie evanjelia, svet je široké misijné pole. Nie únik zo sveta má byť našou úlohou, ako sa mylne domnievala napr. stredoveká cirkev, ale naše miesto je vo svete, medzi ľuďmi, s ktorými žijeme. To však neznamená, že sa máme svetu prispôsobovať, splynúť s ním. Naopak: náš život sa má odlišovať, má byť dôkazom toho, že patríme Kristovi. Aj dnes, keď pôjdeme do sveta – do školy, do práce, za povinnosťami, medzi ľudí veriacich i neveriacich, poznačených zlom v rozličnej forme, verme, že Pán Ježiš so svojím Duchom bude s nami, ochráni nás a dá silu šíriť Jeho evanjelium.