Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. apríla 1999

Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. Ako ťažko je nám niekedy veriť Božím zasľúbeniam. Aj napriek tomu, že sa s ich plnením stretávame každý deň. Mnohé berieme ako samozrejmosť, alebo pri zhone súčasného života ich jednoducho prehliadame. Inokedy zas pochybujeme, nedôverujem im naplno: „Čo, ak sa práve pri mne nesplní? Čo, ak na mňa Pán Boh zabudol?…"" Alebo chceme naplnenie vidieť a zažiť hneď teraz. Nevieme čakať. Čakať tak, ako veľký muž viery, Abrahám, ktorý s dôverou a odovzdanosťou čakal na splnenie Božích zasľúbení. A keďže nezapochyboval v nevere, ale utvrdil sa vo viere, počítalo sa mu to za spravodlivosť. Nasledujme jeho príklad, učme sa trpezlivo čakať. Zárukou splnenia všetkých Božích zasľúbení je Ježiš Kristus, zasľúbený Mesiáš. Skúmajme aj dnes, aké Božie zasľúbenie sa pri nás naplní.