Slovak Czech English German Polish

Streda, 14. apríla 1999

Moja duša jasá v mojom Bohu, lebo ma odial rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti. Nezabúdajme, že sviatosť Krstu svätého má dosah na celý náš život. Celý máme prežiť s vedomím, že sme oblečení v Kristovi. A to je veľká zodpovednosť – nosiť taký vzácny odev. Treba si ho chrániť, ale aj príkladne reprezentovať a robiť mu nie hanbu, ale česť. Ako príslušník nejakej organizácie reprezentuje uniformu, ktorú nosí, o to viac kresťan by mal robiť dobré meno rúchu spásy a plášťu spravodlivosti, ktorým je zahalený. Myslime na to aj dnes.