Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 15. apríla 1999

Národu, ktorý nevzýval moje meno, povedal som: Tu som, tu som! Je pre nás veľká milosť, že patríme medzi pozvaných na svadbu Baránkovu. Vážme si to a snažme sa na ňu aj prísť. Dajme si pozor, aby naša ľahostajnosť, ľahkovážnosť a nezodpovednosť v duchovných veciach nebola príčinou toho, že na nej nebudeme. A naše miesta zaujmú iní. Veď aj národ izraelský, keď pohrdol Ježišom, Ten sa obrátil k pohanom. Ak si neurobíme čas pre Božie veci a naše spasenie v živote nebude figurovať na prvom mieste, zostane nám len plač a škrípanie zubov.