Slovak Czech English German Polish

Piatok, 16. apríla 1999

Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj, a Tvoj zákon v hĺbke srdca nosím. Iné je - každý deň len odriekať v Otčenáši „buď vôľa Tvoja“ a - v živote sa Božej vôli aj podrobiť, prijať ju ako realitu, nereptať proti nej, stotožniť sa s ňou. Často sú naše modlitby diktovaním našej vôle Pánu Bohu. Po čom túžime alebo, čo sa nám páči, chceme vsugerovať aj Jemu. Nepýtame sa, či s tým súhlasí, od Neho požadujeme len punc, potvrdenie, súhlas. Ale život podľa Božej vôle je iný: Človek hľadá, pýta sa a predovšetkým počúva, čo Pán Boh od neho chce. A až potom koná. Nie je to vonkoncom jednoduché, lebo nie vždy Božím cestám a požiadavkám rozumieme. Ale keď sa aj napriek tomu oddáme do Jeho vôle, spoľahneme sa na Neho, objavíme tajomstvo krásy kresťanského života. Potom budeme s radostným srdcom vyznávať: „Rád plním Tvoju vôľu, Bože môj…“