Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. apríla 1999

Spravodlivý pozná spory chudobných. Pojem milosrdenstvo v súčasnosti je veľmi zriedkavý, skoro až archaický. Ľudia z počutia možno poznajú nemocnicu „U milosrdných bratov“ alebo rád „Milosrdných sestier“, my, ktorí čítame Bibliu poznáme podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi. Ale v praktickom živote sa milosrdenstvo akosi nenosí. Panuje svet tvrdého byznisu, peňazí, korupcie a tam milosrdenstvo nemá miesto. Ale vďaka Bohu za tých ľudí, ktorí aj dnes vedia nezištne dať, pomôcť a nečakajú za to odmenu či pochvalu. Robia to len z číreho milosrdenstva, lebo si uvedomujú, že aj oni majú mnohé veci len z milosrdenstva iných. Veriaci človek vie, že žije, hýbe sa a trvá len a len z milosrdenstva Božieho. Dokážme dnes milosrdenstvo niekomu, kto ho potrebuje a pamätajme: „Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.“