Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. apríla 1999

Prevraciate veci! Či možno hrnčiara hodnotiť ako hlinu, aby dielo povedalo o svojom tvorcovi: Neurobil ma? Či výtvor povie o svojom formovateľovi: Nič nechápe? Na začiatku je len kopa beztvarej hliny, na konci krásny krčah alebo iný artefakt hodný obdivu. A to vďaka tvorcovi – hrnčiarovi. Medzitým je proces výroby: kus hliny krúti na kruhu, formuje obliny, prípadné ozdoby, keď nie je spokojný, zničí a začne odznova, až je dielo dokonalé. Nakoniec ho vypáli v peci, aby vydržalo. A ani samotné dielo, ani nikto iný hrnčiarovi neupiera a nevyčíta spôsob, akým to robí. On má plné autorské právo. Pán Boh náš Stvoriteľ má tiež plné právo na naše formovanie, aby z nás bol hodnotný „artefakt“ Božieho dieťaťa. On najlepšie vie, aké spôsoby a prostriedky pri tom použije. Preto nereptajme proti Nemu, aj keď sú Jeho spôsoby niekedy bolestivé a pália. Poddajme sa s pokorou a poslušnosťou Jeho všemohúcej pravici, vediac, že výsledok za to stojí.