Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 19. apríla 1999

Boh je nám Bohom záchrany a Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. „Kotva pevne drží!“ – zvestoval kapitán lode uprostred príboja všetkým pasažierom, čím rozptýlil ich obavy a vniesol medzi nich pokoj. Kotvou našej záchrany z hriechu a smrti je Pán Ježiš Kristus. Kto svoju nádej oprel o Jeho kríž a vzkriesenie, pevne ho podrží. Solus Christus! Jedine Kristus! – To je jadro nášho evanjelického vyznania. Ak si našiel aj ty v Ňom svoju spásu a nádej večného života, vyznávaj Ho, prenášaj túto nádej na iných. Tvoja nádej porastie, zachováš si ju živú do konca. Pán Ježiš povedal človeku, ktorého oslobodil z pút démonov: „Choď do svojho domu a zvestuj im, čo ti urobil Pán a že sa zmiloval nad tebou. On odišiel a začal rozhlasovať… čo veľké urobil mu Ježiš“ (Mk 5,19-20). ES 491: „Také vzácne sú to slová: Pán Ježiš, Spasiteľ! Ó, kiež by hlas ich znova po celom svete znel.“