Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. apríla 1999

Hospodin dal mi to, čo som prosila od Neho. Nad posvätným územím našich modlitieb žiari hviezda Božieho zasľúbenia. To nie je daromné, keď niekto úprimne Pána Boha prosí. On počuje a dáva odpoveď. Dobrým príkladom je starozmluvná žena Anna, ktorá vyznáva: „Hospodin dal mi to, čo som prosila od Neho.“ – Dlho neplodná a strápená okolnosťami života prosila úprimne Pána Boha, aby jej daroval syna. A On jej daroval chlapca Samuela, o ktorom Biblia poznamenáva, že keď vyrástol, poznala celá zem, že v ňom prišiel prorok od Hospodina. A okrem Samuela pridal jej ešte ďalších synov a dcéry. –Taký je náš Boh a taká je modlitba viery. - Dánsky farár Kierkegard napísal: „Modliť sa znamená dotýkať sa paže, ktorá riadi svet.“ Pri našich modlitbách musíme pamätať aj na to, že Božia odpoveď sa môže zdržať. A môže prísť iná odpoveď, ako sme očakávali. Niekedy nám Pán Boh odpovie svojím: nie – a to môže byť práve odpoveď najlepšia. Dieťaťu, ktoré si pýta nôž, dá otec chlieb. Vyhovieť jeho nerozumnej prosbe by bolo zlé. Ver, že aj nad tvojimi modlitbami žiari hviezda Božieho zasľúbenia. Ak budeš veriť, uvidíš slávu Božiu (Ž 50,15; 1Pt 5,7).