Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 22. apríla 1999

Či vystihneš Božiu podstatu a vystihneš dokonalosť Všemohúceho? Kto z nás ľudí môže vystihnúť Božiu podstatu, múdrosť a dokonalosť? – Na to náš rozum nestačí a všetky výrazové prostriedky sú nedokonalé. Múdrosť Jóbovho priateľa Cófara, že Jób trpí primerane za svoje hriechy, bola nepravá, nevystihovala podstatu. Božie myšlienky sú iné ako naše a Božie zámery s nami sú neraz nevyspytateľné (Iz 55,8-9). Spisovateľka Božena Jehličková zasvätila svoj život diakonii. Mala k tomu jasné Božie povolanie, nevydala sa, svoj život žila od mladosti pre iných. Po niekoľkých rokoch bola na lekárskej prehliadke, pri ktorej lekár konštatoval: „Vy ani neviete, že máte na pľúcach zhojené zvápenatené ložisko TBC. Keby ste sa boli vydali a mali deti, celkom určite by sa to bolo otvorilo a boli by ste to zaplatili životom.“ – Áno, Božie cesty sú dokonalé, hoci im nerozumieme. Najväčší úžas u veriaceho človeka vzbudzuje Božia láska k nám hriešnym ľuďom, ako to vyjadril básnik v piesni ES 490: „Mne dostalo sa zmilovania, bez mojich zásluh, hodností. Hoc pyšné srdce nežiadalo, mne dostalo sa milosti. Viem to a plesám radosťou nad veľkou Božou milosťou.“