Slovak Czech English German Polish

Utorok, 27. apríla 1999

Hospodine, buď mi milostivý, uzdrav mi dušu, lebo som zhrešil proti Tebe! Sú rozličné choroby a neduhy kváriace život. Vysávajúce radosť. Lekárska veda má široký arzenál prostriedkov k pomoci i k víťazstvu. Sú však i ťažké choroby duše a ducha zavinené hriechom. Človek trpí a bežné lieky nepomáhajú. Pomôcť môže iba nebeský Lekár, drahý Spasiteľ. Kresťan s dôverou má hľadať pomoc v ordinácii Ježiša Krista. Prostredníctvom úprimného pokánia. V modlitebnom vzdychu s prosbou o odpustenie hriechov, o uzdravenie duše. Božia pomoc je účinná. Vie zbaviť kajúcnika ťarchy vín a dať uväznenému amnestiu. Božia láska sa doteraz nevyčerpala. Liečebné zákroky sú stále účinné. Pán Kristus vie, ako na to, aj keď ide o najťažšie prípady. Nie je šarlatán. Nevzbudzuje falošnú nádej. Jeho Slovo a Čin prinášajú svetlo do tmy a nesmiernu uvoľnenosť z oslobodenia od hriechu.