Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 29. apríla 1999

Beda tým, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Náboženský život zasahuje aj do života občianskeho. V medziľudských vzťahoch má dokazovať poctivosť i pravdivosť. Toto je dôležité najmä v sporoch, pri hľadaní vinníkov, pri svedeckých výpovediach v súdnych sieňach, pri rozličných vyšetrovaniach. Niekedy môže ísť o ťažký priestupok so smrtiacim následkom. Najmä pri autohaváriách, neuvážených bitkách apod. Svedok v takýchto prípadoch je jediný, ktorý môže vniesť svetlo i do zložitého prípadu. Vysloviť pravdu o prípade bez toho, aby ju nejakým spôsobom ovplyvnil, zamlčal alebo prekrútil. Žiaľ, aj v súdnictve dochádza k veľmi smutným skutočnostiam, že svedok, ba niekedy i sudca sa dajú podplatiť a celý prípad dostanú do inej polohy. Nevinného prikryjú vinou, páchateľa trestného činu vyhlásia za nevinného. Takéto prekrucovanie práva je odporným činom a tým, čo tak konajú, hrozí nielen trvalé zaťaženie svedomia, ale aj prísny Boží súd. Lebo váhy spravodlivosti sú veľmi citlivé. Klamstvo v konečnom dôsledku nemá šancu na uplatnenie. V koncentračnom tábore Buchenwald som čítal: Keď vás nepotrestajú ľudia, tak vás potrestá Boh. Naučme sa byť vernými a poctivými už v maličkostiach. Vtedy nezaváhame, ale obhájime spravodlivosť, aj keď pôjde o veľmi vážne skutočnosti.