Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 1999

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Register to read more...

Nedeľa, 02. mája 1999

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Register to read more...

Pondelok, 03. mája 1999

Hospodine mocností, Tebe som prenechal svoj spor.

Register to read more...

Utorok, 04. mája 1999

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Register to read more...

Streda, 05. mája 1999

Pokorní budú jesť a nasýtia sa a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Register to read more...

Štvrtok, 06. mája 1999

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel.

Register to read more...

Piatok, 07. mája 1999

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Register to read more...

Sobota, 08. mája 1999

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Register to read more...

Nedeľa, 09. mája 1999

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Register to read more...

Pondelok, 10. mája 1999

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Register to read more...

KALENDÁR