Slovak Czech English German Polish

Máj

Sobota, 01. mája 1999

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať.

Čítať ďalej: Sobota, 01. mája 1999

Nedeľa, 02. mája 1999

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. mája 1999

Pondelok, 03. mája 1999

Hospodine mocností, Tebe som prenechal svoj spor.

Čítať ďalej: Pondelok, 03. mája 1999

Utorok, 04. mája 1999

Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ.

Čítať ďalej: Utorok, 04. mája 1999

Streda, 05. mája 1999

Pokorní budú jesť a nasýtia sa a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú.

Čítať ďalej: Streda, 05. mája 1999

Štvrtok, 06. mája 1999

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. mája 1999

Piatok, 07. mája 1999

Kvôli sebe samému, Pane, rozjasni svoju tvár nad svojou spustošenou svätyňou.

Čítať ďalej: Piatok, 07. mája 1999

Sobota, 08. mája 1999

Hospodin dal, Hospodin aj vzal, nech je požehnané meno Hospodinovo.

Čítať ďalej: Sobota, 08. mája 1999

Nedeľa, 09. mája 1999

Človeče, vezmi si k srdcu všetky moje reči, ktoré ti poviem, a počúvaj ich ušami!

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. mája 1999

Pondelok, 10. mája 1999

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. mája 1999