Slovak Czech English German Polish

Sobota, 01. mája 1999

Ja som, ktorý sľubujem spásu a mám moc zachraňovať. Sú ľudia uchyľujúci sa k sľubom. Mnohí vyhlasujú, že dokážu obstarať úzkoprofilový tovar, pomôcť žiakovi dostať sa na vysokú školu, vybaviť povolenie stavať chatu v chránenej oblasti apod. Väčšina takto sľubujúcich patrí k podvodníkom. Ide im o peniaze vymámené na naivných ľuďoch. Z očakávania úspechu sa stáva hlboké sklamanie. Keď Hospodin sľubuje človeku to najcennejšie, čo môže len On dať, totiž spásu, odpustenie hriechov, večný život, nepočína si podľa príkladu spomínaných šarlatánov, ale on má naozaj moc zachraňovať. Vyriešiť aj ten najťažší problém, patriaci vlastne len do Jeho kompetencie. Boží sľub pomoci prechádza Kalváriou, golgotským obetiskom. Je pokropený i spečatený krvou Pána Krista, Jeho umučením a smrťou. Takúto zvláštnu pomoc sa Hospodin rozhodol poskytnúť ľudstvu bez akejkoľvek finančnej či inej protihodnoty. Nijaký úplatok. Len živá viera v Spasiteľa. Schopná prijať ponúkanú Božiu milosť. Tým aj vyriešenie problému hriešneho človeka. Jedine nebeský Pán je schopný takejto služby.