Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 02. mája 1999

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk. V prvom článku Viery všeobecnej kresťanskej vyznávame: Verím v Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Ako kresťania prijímame presvedčenie, že veľkolepý vesmír i naša Zem sú dielom Božej všemohúcnosti a lásky. Tak ako o tom spieva Mária Royová: On z lásky stvoril, zdržuje svet. Toto presvedčenie patrí k nášmu základnému kresťanskému vyznaniu. Lebo sa nemôžeme uspokojiť s tým, že by sme autora stvoriteľského diela hľadali v nejakej anonymnej sile, a už vôbec nie v nejakej náhode, za ktorou si nič nevieme predstaviť. Stvorenie sveta i prítomnosť života na Zemi sú darom Božej lásky. Dôkazom múdrosti i sily Toho, ktorý ako jediný má schopnosť vykonať všetko, čo chce. Keď sa Hospodin rozhodol založiť nekonečný vesmír a niesť život i našej Zeme, my nemôžeme inak, ako s pevcom zvolať: „Bože, Ty si mocným slovom stvoril zem i nebesá. Svetlo dal a tmu premohol, riekol si a stalo sa. Haleluja! Haleluja! Za toto svetlo vďaka Ti, Haleluja! Haleluja! Buď Ti sláva na veky!“ (281,1v.)