Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 03. mája 1999

Hospodine mocností, Tebe som prenechal svoj spor. Pozemský život, aj keď je pomerne krátky, nesie si so sebou rozličné úskalia. Stáva sa, že si neporozumieme s blížnymi, dokonca sa hádame. Každý chceme zastávať svoju pravdu, hoci vieme, že nie vždy je objektívna. Spor môže vyústiť do zatvrdilosti a odcudzenosti. To je veľká daň, akú by kresťan nikdy nemal platiť. Ako inak si počínajú prorok Jeremiáš či apoštol Peter, ktorí napätie neženú do krajnosti, ale dokážu všetko vložiť na ramená nebeského Pána. Jemu prenechať svoj spor a na Neho uvaliť všetky starosti. V takejto odovzdanosti sa môže utíšiť rozbúrená myseľ, upokojiť vnútro. Môže dôjsť k zmiereniu a k pokračovaniu na ceste porozumenia.