Slovak Czech English German Polish

Streda, 05. mája 1999

Pokorní budú jesť a nasýtia sa a chváliť budú Hospodina tí, čo Ho hľadajú. Telesný organizmus je ako stroj, ktorý potrebuje pre pohyb pohonné hmoty. Keď chýba prísun potravín, telo reaguje pocitom hladu. Tento mechanizmus v telesnej oblasti dobre funguje. Škoda, že niečo podobné nie je aj v duchovnej oblasti života človeka. Iste by sa vyhlo mnohým škodám vyvolaným práve nedostatkom, či až absenciou duchovnej živnosti. Prax je totiž taká, že istá časť obyvateľstva, z toho i mnohí kresťania, neprejavujú záujem o pravidelnú náboženskú stravu obsiahnutú v Božom Slove a vo velebných sviatostiach. Vnútorný organizmus akoby nepociťoval hlad z prijatia náboženskej potraviny ani vtedy, keď sa doslova ponúka cez otvorené dvere chrámov a iných cirkevných priestorov. Zdá sa, ako keby najmä moderný človek hľadal už inú obživu, ako je náboženská. Je zaujatý masmédiami, športom, turistikou, spoločenskými posedeniami apod. Sebavedomie si nárokuje výber. Osobné rozhodnutie čo, kedy a s kým. To náboženské obyčajne uniká. Pokorní však budú jesť aj z duchovnej stravy a nasýtia sa. Odhalia životodarnosť náboženskej potraviny a vyjadria vďaku Hospodinovi. Preto menej sebavedomia a viac pokory vyjadríme aj my, ak chceme patriť k stravníkom nebeského Otca. Jeho pokrm je zdravý. Duchovne nasýtený človek stáva sa nositeľom Božieho programu.