Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 06. mája 1999

Takto vraví Hospodin Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel. Modlárstvo je ako choroba organizmu. Objaví sa aj vtedy, keď vidíme atletické telo a myslíme si, že sa ho choroba nemá kde chytiť. Židia prežili naozaj jeden z najvýraznejších dôkazov Božej prítomnosti, pomoci a záchrany, keď pri odchode z Egypta prešli Červeným morom ako suchou zemou a videli topiace sa egyptské vojská. Mysleli by sme si, že takýto výrazný dôkaz Božej prítomnosti a pomoci ich nadobro vytrhne z modlárstva. Stačila však krátka absencia Mojžiša, aby ľud pod horou Sinaj donútil Árona uliať zlatého býka a takmer celý národ sa oddal modloslužbe. Krátka náboženská pamäť, neskrotné pohanské orgie našli živnú pôdu u Izraelcov. V priebehu dejín aj kresťanstvo bojovalo a stále bojuje s modlárstvom a modloslužobníkmi. Predmety modiel sa menia od kapitálu peňazí cez prepychové vily, autá, neviazané hýrenia až po uctievanie rozličných rituálov, najmä východného obradníctva. A tak výzva: obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel, je výsostne aktuálna. Žiaľ i málo účinná. Lebo človek dneška sám si vyberá predmet(y) uctievania. Vôbec mu nezáleží na tom, či ide o živú bytosť alebo o bezduchú hmotu. A tak sa rozširuje náboženstvo bezbožných.