Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 10. mája 1999

Bdiem nad svojím slovom, aby som ho splnil. Slovo bdieť – je opakom – slova spať. Bdieť znamená veci aktívne pozorovať, vnímať, sledovať a do vecí a diania – aj zasahovať. Takto my bdieme nad svojimi peniazmi. Sledujeme ich tok. Vkladáme ich, investujeme ich… Podobne bdieme nad svojím zdravím, nad rodinou… Nad všeličím, čo nás zaujíma, čo považujeme za dôležité. Mali by sme preto dobre rozumieť tomu, čo je napísané v slove proroka. Avšak nie je to vždy tak. Ľudia neveria a nechcú často pochopiť to, že tak, ako my bdieme nad svojimi vecami – aj Boh bdie a veľmi aktívne sleduje to, čo sa deje s Jeho slovom v našom živote. On Ho totiž medzi nás „poslal“ a chce, aby ono s nami čosi urobilo… Čo teda urobilo slovo Božie s tebou? Naplnilo ťa pochybnosťami alebo ťa utvrdilo vo viere?