Slovak Czech English German Polish

Utorok, 11. mája 1999

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Na tomto svete žije veľmi mnoho ľudí. Niet dňa, aby sme sa nestretli s ľuďmi v práci, na ulici, v škole, v obchode… Takže nik z nás na pohľad nie je a nemôže byť osamelý. A predsa ľudia dnes, podľa sociologických výskumov trpia najviac na – osamelosť. Osamelosť sa stala príčinou mnohých nemocí duše i tela. Je to nemoc pretechnizovaného sveta. Tak to aspoň hovoria odborníci. Pravda je však, zdá sa, kdesi celkom inde. Pravda je, že osamelosť prichádza na človeka vtedy, keď sa odvráti od Boha a ide cestou hriechu. Cesta hriechu vedie do osamelosti. A od osamelosti je už len krôčik k úbohosti, či zúboženosti. Ak je teda tvoj problém, či problém tvojich priateľov, známych - osamelosť, potom ich požiadaj, aby skúmali svoj vzťah k Bohu – a až potom k ľuďom.