Slovak Czech English German Polish

Streda, 12. mája 1999

Hospodin je Kráľom! Plesaj, zem, nech sa radujú mnohé ostrovy! Keď príde kdesi akýsi slávny človek, ktorý v ľudských očiach čosi znamená a ľudia sa všeobecne uchádzajú o jeho priazeň, obyčajne zorganizujú na jeho uvítanie akúsi veľkolepú šou. Tak sa chcú tomu človeku votrieť do priazne, tak chcú na seba upozorniť. Čím dokazujú veľmi jasne a presvedčivo, že kráľovstvo tohoto sveta je veľmi blízke ich srdcu. Že sú ochotní preň čosi obetovať. Problém ľudí je v tom, že chcú vidieť svojho kráľa, chcú vidieť jeho kráľovstvo, chcú na sebe cítiť veľmi konkrétne a jasne jeho moc a lesk jeho slávy. Ak im to však nepodstrčíš – nedokážu zaplesať. Nedokážu vstať ani padnúť na kolená. Hospodin je Kráľom! A odpoveď – je ľudské mlčanie. Moje, možno i tvoje…