Slovak Czech English German Polish

Piatok, 14. mája 1999

Preto dajte veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. Každé ráno, keď otec alebo mama vyprevádzajú svoje deti z domu, povedia im spravidla jednu vetu: „Dávaj na seba pozor!“ V týchto slovách cítiť obyčajný ľudský strach o život svojho dieťaťa. Dospelí si uvedomujú to, čo si neuvedomujú deti. No uvedomujú si aj to, že so svojimi deťmi nemôžu byť 24 hodín denne. Preto hovoria: Dávaj na seba pozor! Od tejto chvíle je to už ďalej na tebe! Počínaj si preto múdro a obozretne! Na tebe je však aj to, aký vzťah máš k Bohu. Dávaj si preto veľký pozor na to, aký je tento vzťah. Pretože od toho nezávisí len to, či dnes šťastne prejdeš cez križovatku, ale aj to, či šťastne prejdeš svojím životom do večného života. Dávaj si veľký pozor! Povedz to každému, s kým sa dnes stretneš. Pripomínaj to sám sebe!