Slovak Czech English German Polish

Sobota, 15. mája 1999

Dokážem sa ako Svätý pred zrakmi pohanov. A poznáte, že ja som Hospodin. Ľudia sa od nepamäti delia na všelijaké skupiny. A vymýšľajú si aj rozličné pravidlá, podľa ktorých sa správajú. Neraz tie veci berú smrteľne vážne a sú ochotní prelievať za svoje „ideály“ aj krv. Ľudia sa delia a nenávidia. A do tejto hry sa pokúšajú oddávna zapojiť i Boha. Aj jemu sa pokúšajú obliecť tričko svojej straníckej skupiny a potom sa pokúšajú využiť Ho na to, aby svojou mocou podporil ich úbohú nenávisť. No Boh nie je len iný, ale je Boh. Je bez trička. Je ten, ktorý nerešpektuje naše mantinely, ale dokáže sa tam, kde chce a tak, ako chce. A to nielen kdesi vo svete, ale i v našom osobnom živote. Ba i v živote tých, ktorých nazývame pohanmi. No či vtedy dokážeme poznať svojho Boha, to nie je také isté. Napriek tomu On urobí to, čo je v Jeho slove napísané.