Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 16. mája 1999

Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Ak človek chce vedieť, čo je napísané v nejakej knihe, nestačí, ak si ju vezme do rúk a pozorne si prečíta jej názov. To je veľmi klamlivé. Názov i grafické stvárnenie obalu môže byť totiž perfektné, ale obsah tomu nemusí zodpovedať. Človek teda potrebuje si knihu otvoriť a prečítať si ju. A to platí aj o Biblii. Z nej môže poznať jednu veľmi zaujímavú vec. Môže poznať Božiu tvár. Môže uvidieť Božiu zamračenú tvár. I Božiu usmiatu tvár. A vedený Duchom môže sa dozvedieť aj to, kedy má Boh zamračenú a kedy usmiatu tvár. Boh sa na mňa i na teba chce dívať s rozjasnenou tvárou. On ti ponúka svoju milosť a ty, ak ju prijmeš, uzrieš rozjasnenú Božiu tvár nad sebou. Budeš hľadieť na Jeho slávu a mať účasť na Jeho milosti a pravde. Skús to dnes!