Slovak Czech English German Polish

Utorok, 18. mája 1999

Zaľúbilo sa mi zverejniť znamenie a divy, ktoré mi urobil najvyšší Boh. Na jednom seminári nám ukázali obraz plný rôznych štvorčekov, bodiek, značiek a my sme mali povedať, čo vidíme. Ja som nevidel nič, len čmáranice. Vedľa mňa sedel priateľ, ktorý zrazu spozornel a začal sa usmievať. Ukazoval na ten istý obraz, že tam vidí peknú tvár muža. Veľmi dlho, trpezlivo mi ukazoval a vysvetľoval obrysy čmáraníc, až mi „svitlo“ – a konečne som uvidel to, čo on. Naozaj – neboli to čmáranice, ale zmysluplný portrét. - V dejinách tohoto sveta sa udial jeden životný príbeh. Je to život Ježiša z Nazareta, ktorý bol tesárom. Mnohí ľudia pri tomto pohľade na Neho končia. Pre nich sú to „len čmáranice“. Ale v Jeho osobe prišiel Boh Stvoriteľ na túto zem. V Ňom sa zjavila plnosť Boha v tele. Prišiel zachrániť, a aj zachránil ľudí od hriechu – je Spasiteľom sveta. Je aj Tvojím Spasiteľom? Vidíš Ho ako tesára, alebo ako svojho Spasiteľa?