Slovak Czech English German Polish

Streda, 19. mája 1999

Abrahámov sluha ju mlčky pozoroval, aby zvedel, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu alebo nie. Známy evanjelista Billy Graham povedal, čo je nádejou pre tento svet: Je to silná kresťanská rodina – oproti zdivočenému svetu. Milý priateľ! V akej rodine žiješ, ako vedieš svoje deti k založeniu rodiny? Si v silnej kresťanskej rodine, alebo sa tá tvoja podobá skôr zdivočenému svetu? Ak treba niečo naprávať, tak prosím o nápravu od začiatku! Vojdi do svojej komôrky a modli sa a potom očakávaj, že príde náprava. Lebo Syn človeka – Pán Ježiš – prišiel, aby zachránil, čo išlo zahynúť. Môžeš poradiť tento začiatok aj niekomu inému.